वरुण गांधी के समर्थकों ने पीलीभीत में हिंदुस्‍तान की होली जलाई

Spread the love

पीलीभीत में भाजपा सांसद वरुण गांधी के समर्थकों ने हिंदुस्‍तान अखबार की जमकर होली जलाई तथा सड़क जाम किया. उन्‍होंने अखबार विरोधी नारे लगाते हुए स्‍थानीय स्‍टाफ पर भ्रष्‍टाचार का भी आरोप लगाया. वरुण समर्थकों ने हिंदुस्‍तान अखबार की जमकर फजीहत और लानत मनानत की. इन्‍होंने अखबार के बहिष्‍कार का निर्णय भी लिया है.

जानकारी के अनुसार पिछले एक जिला पंचायत सदस्‍य एडवोकेट संजय विश्‍वास ने आरोप लगाया था कि सांसद वरुण गांधी ने उन्‍हें समस्‍याओं का ज्ञापन देते समय एक कार्यक्रम में मंच से उतार दिया तथा जान से मारने की धमकी दी. इस मामले में वकील भी सांसद के खिलाफ प्रदर्शन में शामिल हो गए. इसके बाद हिंदुस्‍तान ने इस मामले को काफी कवरेज दिया. आरोप लगाया गया कि कुछ स्‍वार्थ सिद्ध नहीं हो पाने के चलते हिंदुस्‍तान के पत्रकार सांसद के खिलाफ इस मामले को तूल दे रहे हैं.

अखबार लगातार इस मामले को कवरेज दे रहा था. आज के कवरेज से नाराज वरुण समर्थकों ने आज हिंदुस्‍तान अखबार की होली जलाई. उन्‍होंने भ्रामक खबर छापने का आरोप लगाते हुए सड़क भी जाम किया. इस घटना के बाद से जनपद में अखबार की जमकर छीछालेदर हुई है. गौरतलब है कि पी‍लीभीत जिला बरेली यूनिट से संबद्ध है.

अपने मोबाइल पर भड़ास की खबरें पाएं. इसके लिए Telegram एप्प इंस्टाल कर यहां क्लिक करें : https://t.me/BhadasMedia

Comments on “वरुण गांधी के समर्थकों ने पीलीभीत में हिंदुस्‍तान की होली जलाई

 • sandeep singh tum puraane chor ho. apni taareef me khud farji comment bhadash par daalne band karo. tum kal tak cineme ke getkeeparo ke sang baithke samose khate the kya bhool gye apni aukaat.

  Reply
 • anand kumar says:

  VARUN SAMARTHKO KA YAH ANDAZ GALAT HAI.
  AGAR NEWS GALAT HAI TO COURT YA SAMPADAK SE YA PRESS COUNSHIL SE SHIKAYAT KARE.

  YE TO KOI BAT NAHI KI PRESS JO LIKHEY SACH HO YA GALAT USKA FAISHLA AKHBAR FOONK KAR KIYA JAYE.

  ANAND KUMAR

  Reply
 • स्‍वार्थ सिद्ध नहीं हो पाने के चलते हिंदुस्‍तान के पत्रकार सांसद के खिलाफ इस मामले को तूल दे रहे हैं. varun aur menka ji hindustan ke patrakar sandeep singh ne ulti khabar V.M. SINGH, VINOD TIWARI AUR LALA AMRIT LAL ke ishare par chapi hai. yeh in teeno ka chela hai.

  Reply
 • PRAYAG PANDE says:

  YAH vakaya behad sarmanak or nindniya hai. akhabar jalane ki es ghatana ki ninda ki jani chahiye .ager varun ke gurgon ko kisi samachar ko lekar koi aapati ya virodh ho to unhain akhabar ke khilaf kanuni karyavahi karani chahiye .aap khud hi sadakon per manchaha nyay karane lage yah kahan ka loktantr hai .esi ko fasistvad kahate hain.es prakar ki ghatanaon ka khul kar virodh hona chahiye,

  Reply
 • hindustan ka jo ravaiya hain aise me to yeh hona hi tha. hindustan paper nahi congres ka mukhya patra hai. is ghatna ke bad shyad shashishekar or uske hindustan ke maliko ka hos thikane aye.

  Reply
 • कौन कमबख्त समाज के लिए अखबार छापता है. खबर तो इसलिए छापते हैं कि कुछ जेब भर सकें.

  Reply
 • [s][url][img][b][i]sandip singh aur satish mishra dono hi vinod tiwari aur amritlal k chele hai , abhi amritlal ke kahne par ek aurat ki tarif chhapi thi jabki sare shahar me vo badnam hai,sandip singh to bhrast ripotors ka sargana hai jaise aurt vasi aur dalali karne wale repotors uske pair chute hai aur khud bhi aisahi hai[/i][/b][/img][/url][/s]

  Reply
 • Dharam Vir Singh Chandel says:

  सच्चाई जलाने से नही जलती है यदि अखवार में गलत छपा था तो उसे लोकतांत्रित तरीके से आम जनता के सामने लाना चाहिये था अखवार की होली जलाना एक निंदनीय कृत्य है।

  Reply
 • HkbZ lanhi flag rks ,d uacj dk pksj gSA oks rks uke dk C;wjks phQ gSA og ‘kgj ds pan ekfiQ;kvksa ds b’kkjs ij [kcjsa Nkirk gSA ,d pkoy ekfQ;k vkSj QthZ ,uthvks pykus okyk rFkk nks ekg rd vklke esa tsy dkV pqds rFkkdfFkr lektlsoh ds dgus ij gh mlus o:.k dks cnuke djus dks ekewyh ls ekeys dks [kwc Nkidj rwy fn;kA ;ss rFkkdfFkr lektlsoh vkSjrckt Hkh gSA mldh j[kSy dfFkr ,uthvks lapkfydk dh vPNh&vPNh [kcjsa Nkirk jgrk gSA lanhi flag curk cMk Hkkjh pfjroku gSA lanhi flag ds ikl ls cncw vkrh gSA blds psys fLVaxj rkfjd dlkbZ tks fd iwjuiqj esa xkSd’kh djus okyksa dk ljxuk gSA mlus rks viuh Qslcqd ij o:.k xka/kh ds ckjs esa vuxZy fVIi.kh dh gSA

  Reply
 • vivek sharma says:

  nichit rup se yeh ghatana nindeney hai hindustan news paper desh ka purana samachar patr hai iska is tarah apman thik nahi loktantra main sabhi ko apni bat kahna ka hak sukra maniya aap pakistan main nahi varana abhi tak kuch ho sakata tha

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *